Algemene voorwaarden

Stichting Hondenclub “De Roedel”, gevestigd te Mijdrecht aan de Middenweg 2B, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 41213013.

A. Algemene regels

 1. Houdt uw hond aan de lijn. Dit geldt zowel op het terrein van de club als op de gehele Middenweg.
 2. U dient bij het betreden van het terrein in het bezit te zijn van een WA-verzekering.
 3. Het bestuur houdt zich niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging van uw eigendommen c.q. persoonlijke ongevallen van u of de uwen op het terrein.
 4. Deponeer afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 5. Roken is op het veld en in de kantine niet toegestaan.
 6. U dient op tijd aanwezig te zijn, bent u te laat dan kunt u niet meer aan de les deelnemen.
 7. Stoor bij aankomst op het terrein zo min mogelijk de op dat moment gegeven cursussen.
 8. De aanwezige functionarissen zijn bevoegd personen die zich niet aan de regels houden hierop aan te spreken.
 9. Het bestuur houdt zich het recht voor om personen die zich niet aan de regels houden de toegang tot het terrein te ontzeggen.
 10. Toegang tot het terrein is alleen toegestaan als het toegangshek geopend is en één van de functionarissen aanwezig is.
 11. Indien u voor een les verhinderd bent, meldt u zich dan tijdig af bij uw trainer, of via e-mail. Bij slecht weer of een gecancelde les krijgt u een mail van ons. Bij slecht weer kunt u ook op onze website kijken, hierop wordt aangegeven wanneer de lessen geen doorgang vinden.
 12. Uitschrijving volgt wanneer u 3 achtereenvolgende trainingen zonder bericht afwezig bent geweest of wanneer u het verschuldigde cursusgeld niet binnen de daarvoor aangegeven datum hebt voldaan.
  Wanneer u meer dan 4 (Basis 2 en hoger) of 5 (Basis 1) lessen afwezig bent geweest, kunnen de trainers u niet beoordelen en kunt u niet door naar het volgende niveau.
 13. Loopse honden mogen niet op het terrein komen.
 14. Er vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats bij (tussentijdse) beëindiging van de cursus door de cursist of bij het uitvallen van lessen door (weers)omstandigheden.
 15. Honden dienen voor het betreden van het terrein goed uitgelaten te zijn. Gelieve zelf uitwerpselen van uw hond direct in de daarvoor aanwezige bakken deponeren. Daarbij kunt u gebruik maken van de aanwezige zakjes aan de zijkant van de prullenbakken.
 16. Kinderen onder de leeftijd van 12 jaar mogen niet zonder begeleiding van een volwassene op het terrein aanwezig zijn.
 17. De minimum leeftijd van de cursist is 16 jaar.

B. Parkeergelegenheid

 1. Houdt u zich op het oprijden van het terrein aan de maximum snelheid van 5 km per uur.
 2. Gebruik alleen het voor het parkeren bestemde gedeelte, tenzij anders aangegeven.
 3. Volg de aanwijzingen van een eventueel aanwezige functionaris op.
 4. Parkeer niet op de invalidenparkeerplaats.
 5. Parkeer zo min mogelijk aan de Middenweg.

C. Clubhuis

 1. Honden in het clubhuis zijn toegestaan mits kort aangelijnd.
 2. U kunt tegen contante betaling koffie, thee, diverse frisdranken etc. verkrijgen in het clubhuis.
 3. Help ons het clubhuis en het terrein schoon te houden.

D. Trainingsvelden

 1. Volg op de trainingsvelden altijd de instructies van de instructeurs op.
 2. Alleen met toestemming van de instructeurs mogen honden losgelaten worden. Daarbij dient u zelf toezicht te houden op uw hond.
 3. Het trainingsveld mag alleen betreden worden tijdens de trainingen.

E. Brand en EHBO

 1. In het clubhuis is een EHBO-koffer aanwezig. Waarschuw in geval van een ongeval of calamiteit één van de aanwezige functionarissen van de club.
 2. In het clubhuis is een brandblusser aanwezig.
 3. Waarschuw bij brand de in het clubhuis aanwezige personen.
 4. Verlaat het clubhuis direct en verzamel u op het parkeerterrein. Volg instructies van de aanwezige functionarissen op.

F. Bescherming Persoonsgegevens – AVG

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. De nieuwe privacywet moet ervoor zorgen dat persoonlijke gegevens beter worden beschermd. Organisaties en bedrijven krijgen meer verplichtingen en moeten vanaf dat moment in heldere taal gaan uitleggen welke gegevens ze precies gebruiken en wat ze ermee doen. Hoe Stichting Hondenclub De Roedel hiermee omgaat kunt u lezen in onze “Privacy Policy”.