Voorbereiding behendigheid

Voorbereidingscursus voor behendigheid: B-B1

Als je bij De Roedel behendigheid wilt gaan doen, is de cursus gehoorzaamheidscursus B-B1 het voorportaal.

Op een speelse manier worden hond én handler (zo heet de baas bij behendigheid) voorbereid op behendigheid. Bij behendigheid worden er andere eisen aan de hond en handler gesteld. De honden moeten bij behendigheid onder appèl te staan, omdat er bij behendigheid tijdens de oefeningen/parcoursen op het veld los wordt gewerkt.

Wat is appèl? De hond vindt het interessant en leuk om bij de handler te zijn en zijn aandacht op de handler te richten, ongeacht wat er voor de rest om de hond heen gebeurt en de hond laat zich makkelijk terugroepen”.

Voor meer informatie over behendigheid bij De Roedel verwijzen wij u naar de pagina Behendigheid.

Een van de voorwaarden om het certificaat te behalen is dat de hond geen agressie vertoond naar mensen of andere honden.

Na het met goed gevolg behaald hebben van het certificaat B-B1 kan in het daaropvolgende voorjaars- of najaarsblok worden gestart met behendigheid.

Vervolgcursus sport en spel: B-B2
Na het afronden van de cursus B-B1 kan worden gekozen voor sport en spel: B-B2.

Hond en baas kennen elkaar nu beter en B-B2 is een cursus om geleider en hond perfect te laten samenwerken d.m.v. lichaamstaal. Baas en hond vormen een team en hierop zal door middel van oefeningen op worden getraind. De band wordt steeds sterker en de oefeningen kunnen daardoor steeds uitgebreider en zwaarder worden.

Er wordt in deze cursus nog meer los met de hond gewerkt en ook bent u zelfstandiger met uw hond bezig. Dit bevordert het vormen van een band en het teamwork tussen u en uw hond.

De cursus B-B2 wordt gegeven bij voldoende inschrijvingen.