Kind en hond

In de praktijk zie je nog te vaak dat het fout gaat tussen kinderen en honden en vaak had dit voorkomen kunnen worden. In de omgang tussen kinderen en hun eigen honden komen vaak gevaarlijke situaties voor waarvan de ouders ze niet opmerken.

Een van de belangrijkste standpunten is dan ook: kind en hond, hoe lief ze ook zijn, mag je nooit zonder toezicht van een volwassene laten.

Maar toezicht alleen is niet voldoende, kinderen moeten al van jongs af aan leren hoe ze op een goede en veilige manier met dieren kunnen en ook moeten omgaan. Als kinderen dit van nature geleerd krijgen, worden veel gevaarlijke situaties voorkomen. Maar hoe leren ze dat dan?

Het kind leren
Kinderen zijn heel verschillend, net zo zijn ook alle honden van elkaar verschillend.

 • Als je een kind iets wilt leren kijk je eerst naar zijn leeftijd. Je moet een kind dan ook benaderen en leren op een wijze zodat het kind het ook begrijpt.
 • Daarbij moet je het karakter en belevingswereld van het kind echter niet vergeten en wie kent zijn kind nu nog beter dan de ouders.

Door de dagelijkse omgang met je hond te benoemen en je kind erbij te betrekken kunt je je kind leren wat het wel en niet mag doen met de hond. Kinderen mogen bijvoorbeeld niet in de bench of op de mand van de hond komen, dat is de veilige plek van de hond, die de hond misschien wil verdedigen. Een ander voorbeeld is laat kinderen niet aan de voerbak van de hond komen als die aan het eten is en eigenlijk ook niet als de bak leeg is. De voerbak is voor sommige honden ‘heilig’, die hond zal er geen kind in de buurt dulden.

Iedere leeftijd van het kind en de hond vraagt een aparte aanpak. Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met het kind te leren door in het begin gewoon regelmatig regeltjes te herhalen en het kind te betrekken. Als een kind iets doet bij de hond wat niet mag en eventueel dreigend gedrag van de hond kan oproepen, moet u uiteraard ingrijpen. Voorkom echter dat u tegen het kind zegt “dit mag niet” maar zeg liever wat het kind wilt doen “je wilt de hond knuffelen” en zeg dan wat het beter wel kan doen “dat vind Bobby niet zo leuk, maar je mag hem wel aaien” en leer het kind vervolgens hoe dat dit kan doen.

Veiligheid

Jaarlijks vinden er 150.000 bijtincidenten plaats in Nederland, zo blijkt uit onderzoek van Wageningen University & Research. Vooral jonge kinderen zijn slachtoffer, met soms blijvende littekens en een levenslang trauma.

Het is lang niet altijd de schuld van de hond als hij een kind gebeten heeft, meestal is het zelfs een handeling van het kind dat de agressie van de hond oproept. De hond reageert vanuit zijn natuurlijk gedrag. We kunnen niet van onze kinderen verlangen dat zij dit allemaal uit zichzelf moeten weten. De verantwoording ligt dan ook altijd bij de ouders, verzorgers van het kind en de eigenaar van de hond. Wij moeten ervoor zorgen dat onze kinderen en onze honden op en veilige manier met elkaar omgaan. Er zijn mensen die nog steeds zeggen dat een hond niet mag bijten naar een mens en zeker niet naar een kind of dat als een hond eenmaal gebeten heeft dan is hij “gestoord”.

Deze hond vertoont stress-signalen. Het kind kan beter afstand nemen.

Vroeger, toen men nog niet veel inzicht in het gedrag en opvoeding van een hond had, was dit heel normaal om te roepen. Tegenwoordig weten gelukkig steeds meer mensen dat die uitspraken meer dan achterhaald zijn.

Een hond heeft ook natuurlijk gedrag en zal uiteindelijk bijten als hij maar lang genoeg geplaagd wordt of als er geen rekening gehouden wordt met zijn natuurlijke gedrag.

Een hond hoort erbij en past zich goed aan, in de mensenmaatschappij maar is nog steeds hond en niet een mens. Maatschappelijk is het niet aanvaardbaar dat een hond een kind bijt maar vaak is het vanuit de hond gezien de enige oplossing om uit een bedreigende situatie te komen. We kunnen dan ook alleen maar voorkomen dat hond en kind veilig met elkaar omgaan door ze beiden een goede opvoeding te geven een opvoeding gebaseerd op aanleren van goed gedrag en dit belonen.

Enkele tips

 • Leer je kind hoe het een hond mag aaien. Onder zijn kin of op zijn rug en niet over zijn hoofd.
 • Onderbreek het oogcontact tussen je hond en je kind als deze naar elkaar staren.
 • Sta je kind niet toe om op de plaats van de hond te gaan zitten of liggen bijvoorbeeld: in de bench of mand van de hond.
 • Laat je kind nooit met de hond alleen in een ruimte.
 • Maak het contact tussen het kind en de hond leuk door kind te betrekken in het spelen met de hond, maar let op de regeltjes. Geen ruw spel zoals trek- en stoeispelletjes, wel balletje apporteren of zoeken mits de hond geen bezitsagressie heeft.
 • Je kind mag de hond gerust een hondenkoekje geven maar doe dit samen en roep de hond naar jullie toe. Het kind houdt de hand hierbij vlak.

Fabeltjes
Over het thema kind en hond is al herhaaldelijk geschreven en verteld, meestal met de beste bedoelingen maar als je even op internet rondsnuffelt kom je al snel vreemde en soms zelfs bizarre adviezen en tips tegen, die ervoor moeten zorgen dat de hond het kind “accepteert”. Fabeltjes. Maar dan wel soms best gevaarlijke fabeltjes die de situatie juist erger kunnen maken.

Poepluier geven ter kennismaking met de nieuwe baby?
Een hele bekende is een hond een poepluier geven van het pasgeboren nieuwe gezinslid, een fabel dus. Wat de hond hiermee zou kunnen leren is dat hij in het vervolg de vuilnisemmer mag omspitten op zoek naar poepluiers maar dat hij de baby leuk moet vinden, nee die link zal hij niet leggen.

Je kind het bot van de hond af laten pakken?
Andere tips zijn: kinderen de voerbak van de hond laten neerzetten of met de kinderen oefenen om een bot van de hond af te pakken, zodat de hond het bot niet zal verdedigen t.o.v. het kind. Allemaal erg gevaarlijke tips, als een hond erg op zijn voer gesteld is, mag een (jonger) kind daar niet over beschikken en dan het bot afpakken, waarom zou een hond zich van een kind het bot moeten laten afpakken dit gaat 360˚ tegen zijn natuur in.

Kan een kind leiding geven aan een hond?
Jonge kinderen onder de 12 jaar zijn erg inconsequent in hun handelen, in de ogen van een hond zouden ze daarom ook nooit leiding kunnen geven en al zeker niet de leefomgeving kunnen beschermen. Het daarom ook dat honden van jonge kinderen vaak minder accepteren, zoals commando’s en correcties, dan van volwassenen. We hanteren een grensleeftijd van 12 jaar vanaf die leeftijd zou een kind theoretisch wel meer leiding aan een hond kunnen geven. Maar dat is niet zwart/wit, het ligt helemaal aan het kind en hoe het zich gedraagt. Honden beschouwen kinderen onder de 12 jaar dan ook niet als “rangmeerdere”.

Het is aan de ouders en verzorgers van de kinderen en eigenaren van de honden om de omgang tussen kind en hond veilig te laten verlopen.

Wil je nog meer tips en adviezen?
Dan is het boek Vrienden – Onze hond, een kindervriend zeker iets voor jou!

 • Door: Patricia Spee
 • Aantal bladzijden: 86
 • Bol.com prijs € 9,95

Dit boek biedt ouders en opvoeders de nodige handleiding om het opmerkelijke duo kind en hond op een veilige manier met elkaar te laten omgaan. Het boek legt ook uit hoe je gevaarlijke situaties tussen kinderen en honden kunt signaleren en voorkomen. Ook staan er tips in hoe je je hond kunt voorbereiden op de komst van een baby en waar je als aanstaande ouder op moet letten.